на главную КМТ Статьи Розвиток емпатійних якостей засобами тренінгу

Розвиток емпатійних якостей засобами тренінгу

Сучасна освіта України потребує нових підходів в підготовці спеціалістів всіх галузей знання, зокрема це стосується підготовки майбутніх практичних психологів. Зрозуміло, що для повноцінної підготовки майбутнього психолога-практика, необхідні не лише теоретичні знання, а й практичні навики та якості особистості, бо не секрет, що головною «зброєю» психолога є саме його особистість. Тож однією з найважливіших якостей психолога являється – емпатія.

 

Аналізуючи теоретичний матеріал, ми дійшли висновку, що в сучасній психолого-педагогічній літературі поняття «емпатії» відрізняються одне від одного, різні автори представляють її по-своєму, але нами було виділене найбільш точне з нашого погляду: Емпатія – усвідомлення емоційного стану, проникнення-вчування в переживання іншої людини.

Нами були виявлені наступні види емпатії:

 1. Емоційна емпатія – заснована на механізмах проекції і наслідування моторних та афективних реакцій іншого;
 2. Когнітивна емпатія – базується на інтелектуальних процесах – порівнянні, аналогії та ін.;
 3. Предикативна емпатія – проявляється, як здатність передбачати афективні реакції іншого в конкретних ситуаціях.

Як особливі форми емпатії ми виділили:

 1. Співпереживання – переживання тих же емоційних станів, які відчуває інший, через ототожнення з ним;
 2. Співчуття – переживання власних емоційних станів у зв’язку з почуттями іншого.

Ми виділили шість каналів емпатії:

 • раціональний канал - який характеризує направленість уваги, сприймання та мислення того, хто емпатує на сутність іншої людини — на її стани, проблеми, поведінку. Це спонтанний інтерес до іншого, який дозволяє емоційно та інтуїтивно відображати партнера;
 • емоційний канал - дозволяє тому, хто емпатує, входити в емоційний резонанс з оточуючими — співпереживати, співчувати, що дає змогу встановити рух зворотніх зв'язків від того, хто емпатує тому, кому емпатують і у зворотному напрямку;
 • інтуїтивний канал - дозволяє респонденту бачити поведінку партнерів, діяти в умовах дефіциту вихідної інформації про них, спираючись на досвід підсвідомості. Інтуїція менше залежить від оцінних стереотипів, ніж осмислене сприйняття партнерів;
 • канал установок - заважають емпатії, ускладнюють дію всіх емпатійних каналів. Ефективність емпатії знижується, якщо людина прагне уникати особистісних контактів, спокійно ставитись до переживань і проблем оточуючих. Це різко обмежує діапазон емоційного відгуку та емоційного, емпатійного сприйняття. Навпаки, різні канали емпатії діють активніше і більш надійно, якщо немає перешкод з боку установок особистості;
 • канал проникаючої здатності - Відкритість розглядається як важлива комунікативна властивість людини, яка дозволяє створити атмосферу відвертості, довірливості;
 • канал ідентифікації - ще одна обов'язкова умова вдалої емпатії. Це вміння зрозуміти іншого на основі співпереживань, постановки себе на місце партнера. В основі ідентифікації лежить легкість, рухливість і гнучкість емоцій, здатність до наслідування.

 

Проаналізувавши важливість емпатії постає питання можливості її розвитку, а саме методів, технік, засобів тощо.

Одним з дієвих засобів розвитку емпатії ми вважаємо психологічний тренінг.

Поняттю тренінг різні автори надають досить різне, інколи навіть суперечливе значення. Аналізуючи наукову літературу, ми дали тренінгу таке визначення: тренінг – спеціальний тренувальний режим, тренування певних навичок або вмінь.

Тренінги доцільно розділяти за приналежності до певної психологічної парадигми: гештальт-орієнтовані тренінги, психодрама, тренінги трансакційного аналізу, когнітивні тренінги, екзистенційні тренінги, бізнес-орієнтовані тренінги. Тренінг на розвиток емпатійних якостей належить до гештальт-орієнтованих тренінгів, які останнім часом дуже популярні на території України.

Як показує практика більшість тренінгу відповідають поставленим завданням. Оскільки мають цілу низку ефективних тренінгових методів, серед них слід виділити такі тренінгові засоби:

 • Рольові ігри – характеризуються відігріванням певних життєвих ситуацій учасниками тренінгу і можливість подивитися на одну і ту ж ситуацію різними очима, з різних ролей.
 • Інтерактивні методи – характеризується постановкою певних цілей, завдань перед групою і колективним виконанням.
 • Тілесно-орієнтовані практики, призначені для зняття тілесних «зажимів», боротьби з стресом, підняття життєвого тонусу тощо.
 • Медитативні практики – призначені для заглиблення підсвідоме, підняття глибинних страхів, станів, незакінчених гештальтів та опрацювання їх.

 

З огляду на все вищенаведене ми можемо зробити висновок, що тренінг, як один з ефективних засобів навчання може бути ефективно використаний для розвитку емпатійних якостей, зокрема емпатійних якостей майбутнього психолога.

Автор: Дмитро Панфілов

Коментарі до цієї статті >>

 

Поделитесь с друзьями

Вам интересна эта страница?